Regulamin

Regulamin wymiany szyb samochodowych

Poniży regulamin zawiera szczegóły umowy firmy wymieniamyszyby.pl z klientem.

§ 1 Definicje
 • Wykonawca - firma wymieniamyszyby.pl, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7133091057, świadcząca usługi sprzedaży i wymiany szyb samochodowych.

 • Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi wykonawcy.

 • Przedmiot umowy- pojazd samochowy - zostaje powierzony przez zamawiającego na czas naprawy dla „wykonawcy” na wykonanie usługi w zakresie wymiany szyby w samochodzie.

§ 2 Postanowienia ogólne
 • Przed rozpoczęciem prac wymiany szyby samochodowej, jak i po jej zakończeniu zostaje sporządzona dokumentacja fotograficzna wykonanej usługi.
 • W przypadku, gdy po wyjęciu uszkodzonej szyby samochodowej pojazd będzie posiadał korozję lub inne uszkodzenia (niewidoczne przed wyjęciem szyby), które uniemożliwią zapewnienie pewnego montażu szyby samochodowej, wykonawca może odmówić wykonania dalszej usługi, bez poniesienia kosztów demontażu szyby. Dalsza naprawa w tym przypadku odbędzie się po decyzji zamawiającego.
 • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, niska temperatura) zamawiający zapewni wykonawcy miejsce w garażu lub innym budynku.
 • Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie używany przez 2,5 godziny po wykonanej naprawie.
 • Zamawiający oświadcza, że jest pełnoprawnym użytkownikiem przedmiotu umowy.
 • Wykonawca dołoży należytej staranności w procesie wymiany szyby samochodowej.
§ 3 Odpowiedzialność stron
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ew. utratę samochodu powierzonego na czas naprawy lub uszkodzenia, które wynikły podczas naprawy.
 • Zamawiający po ustaleniu z wykonawcą ceny, terminu i miejsca wykonania naprawy samochodowej, jest zobowiązany stawić się o wyznaczonym czasie i miejscu. W przypadku niepojawienia się w miejscu naprawy i niepoinformowaniu o tym wykonawcy (minimum 24 godziny przed wykonaniem) zobowiązany jest o wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 200 zł.
 • § 4 Gwarancja
 • Gwarancja na wykonaną usługę zostaje udzielona na okres 3 miesięcy od daty wykonania. Podstawą do uznania gwarancji jest niniejsza umowa.
 • Zapytaj o ofertę wymiany szyby
  A my przyjedziemy do Ciebie !